Emrah Tuncer

Emrah Tuncer

Jeg hedder Emrah Tuncer og jeg er 43 år. Jeg blev uddannet dansk- og matematiklærer fra Holbæk Seminarium i 2001.

Gennem de sidste 12 år har jeg siddet i kommunalbestyrelsen og jeg stiller op igen til valget den 16. november som nr. 1 på Radikale Venstres liste.

Som politiker har jeg været formand for Holbæk Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg i 8 år og har også været i Folketinget, hvor jeg sad i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget, Europaudvalget og Udenrigsudvalget.

Jeg bor i Holbæk og har tidligere været ansat som SSP-konsulent i Holbæk Kommune, som lærer på Kildebjergskolen og jeg har spillet fodbold på divisionsplan for HBI.

I mit civile liv er jeg ansat på et socialpædagogisk bosted og jeg er tilknyttet Holbæk Private Realskole som støttelærer.

Jeg er gift år og er far til Enver, Ensar og Sara på henholdsvis 8, 6 og 2 år.

Når jeg ikke er lærer eller politiker, er jeg frivillig træner i Tuse IF, hvor begge mine drenge spiller fodbold.

At være radikal i dag er for mig:

- At sikre lige ret for alle uanset køn, religion, hudfarve eller social status.

- At samarbejde gennem åbenhed, tillid og dialog.

- At give lige uddannelsesmuligheder for alle efter eget ønske.

- At have socialt engagement, hvor vi tager hånd om de svage.

- At arbejde for flade ledelsesstrukturer, der bygger på tillid.

- At kæmpe for grønne idealer – offentlige tiltag kræver bæredygtige løsninger.

- At være økonomisk ansvarlig.

 

I alle årene har vi været ’spændt ud’ mellem idealer og praktiske, politiske muligheder.

I dette spændingsfelt er det på en række områder lykkedes – i samarbejde med andre partier – at skabe gode samfundsmæssige resultater til glæde for borgerne. Det vil vi fortsat arbejde energisk for i kommunalbestyrelsen. Det har vi alle radikale kandidater givet hinanden håndslag på.

Jeg ønsker alle partier og kandidater et godt valg.

Emrah Tuncer

Spidskandidat

Radikale Venstre