Mærkesager

En stemme på mig vil være en stemme på en helhjertet indsats af følgende mærkesager:

  • Ordentlige høringsprocesser hvor vi reelt lytter til borgerne
  • At etablere et Ungekulturhus i samarbejde med de unge
  • Tryghedsskabende foranstaltning omkring stationer og boligområder i hele kommunen
  • At bekæmpe ensomhed blandt unge og ældre 
  • At ansætte flere socialrådgivere/sagsbehandlere
  • En fast socialrådgiver pr. skole – også privatskolerne
  • Omfattende tidlig støtte til udsatte familier og børn med diagnoser og handicap
  • Flere hænder til ældreområdet
  • Flere cykelstier og større trafiksikkerhed
  • At rejse flere skove på kommunale arealer